Takstblad 2021

Driftsbidrag

 

Fast årlig afgift pr. bolig-/erhvervsenhed

         kr.

 509,00

Ekstra fast årlig bidrag fsv. angår bolig-/erhvervsenhed under det sammenlagte ”Staby Vandværk”

 

Kr.

 

 714,00

Målerafgift lille måler 2,5 m3

         kr.

 125,00

Målerafgift 4 m3

         kr.

 140,00

Målerafgift stor måler 6,3 m3

         kr.

 300,00

Vandafgift pr. m3

         kr.

     4,50

Statsafgift af ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag pr. m3

         kr.

     6,37

Driftsbidrag opkræves aconto pr. kvartal/bagud

 

 

 

 

 

 

 Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

  4.560,00 

Øvrige forbrugere:   501 - 2.000 m3/år (2 x bidrag)

kr.

  9.120,00

                           2.001 - 5.000 m3/år (3 x bidrag)

kr.

13.680,00

                           5.001 - 10.000 m3/år (4 x bidrag)

kr.

18.240,00

                             Derudover efter nærmere aftale med vandværket

 

 

Forsyningsledningsbidrag i byzone, pr. ejendom (matr.nr)

kr.

  8.898,00

Forsyningsledningsbidrag i landzone, pr. ejendom (matr.nr)

kr.

           *

Stikledningsbidrag i byzone, pr. stk.(1 mtr. ind på egen matr.nr. incl. stophane )

kr.

  3.836,00

Stikledningsbidrag i landzone, pr. stk.(1 mtr. ind på egen matr.nr. incl stophane)

kr.

  4.378,00

 * Forsyningsledningsbidrag i landzone beregnes efter de faktiske omkostninger.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgler.

Byzone er defineret som de områder, hvor der er fremført forsyningsledninger i nærmeste vej som parcellen grænser op til. Øvrige områder betegnes som landzone.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte ledninger, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgifter for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift fra vandværket jvf. gældende lovgivning.

Gebyrer

   

   

Rykkergebyr

kr.

100,00

Flyttegebyr

kr.

450,00

Gebyr for indscanning af regninger

kr.

50,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

kr.

350,00

Lukkegebyr (inkl. moms)

kr.

1000,00

Genåbningsgebyr (hertil kommer de faktiske udgifter)

kr.

600,00

Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler mv. ved hushandel

kr.

350,00

Gebyr for udskiftning af frostsprængt vandmåler

kr.

2500,00

Gebyr for reetablering af stophane betales efter faktiske udgifter

 

 

Ved manglende betaling af opkrævede afgifter, kan vandværket foranledige tilførslen afbrudt.

Måleraflæsning foretages ultimo året

Alle afgifter opkræves aconto pr. kvartal.

Godkendt af bestyrelsen 22. oktober 2020

Godkendt af Holstebro kommune den 21. december 2020

Alle priser er ekskl. moms