Velkommen til Ulfborg Vandværks Hjemmeside.
 
Ulfborg Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar der ejes og drives af forbrugerne.

Vandværket der er beliggende på Vandværksvej nr. 1, 6990 Ulfborg, har været i drift siden 1909. Det nuværende Værk blev opført i 1976, og blev senere yderligere automatiseret i 2011 med henblik på sikring af fortsat høj vandkvalitet.

Forsyningsområdet er Ulfborg by, Ulfborg Kirkeby, Filsø området, Madum og Staby.

Værket har 4 boringer, der alle er placeret ved værket.

Det område vi indvinder vand fra, bor vi oven på, så det er vigtigt, at vi passer på vores grundvand.

For at opretholde den gode vandkvalitet skal vi alle sammen passe på drikkevandet, og det er vigtigt, at der ikke sker forurening på jordoverfladen. Så vi opfordrer kraftigt til at undlade sprøjtegifte af enhver art i haver mv.

Hvis du ønsker at modtage SMS-beskeder omkring driftsforstyrrelser og lignende, så kan du tilmelde dig nedenfor. 

Velkommen til Ulfborg Vandværk

Bestyrelsen