Ulfborg Vandværk 2022

 

               FORBRUGER ORIENTERING FRA ULFBORG VANDVÆRK

 

 FORHØJELSE AF VANDAFGIFT i  4. KVARTAL

 Med virkning fra den 01. oktober 2022 – og foreløbig indtil 31. december 2022

 forhøjes prisen pr. kubikmeter forbrugt vand med kr. 1,25  incl. moms

Denne forhøjelse er vedtaget af bestyrelsen primo oktober og efterfølgende godkendt af Vandværkets tilsynsmyndighed Holstebro Kommune som en konsekvens af de stærkt stigende udgifter til Værkets elforsyning gennem det seneste halve år – samt grundet de væsentlig stigende materialeudgifter til vedligeholdelse af vandværkets rørføringer og brud på ledningsnettet.

 Den forøgede udgift som følge af ovennævnte – vil for en almindelig forbruger med et årsforbrug på f.eks. 100 kbm.  vand udgøre i altkr. 125,-  incl. moms pr. år og kr. 31,- alene for 4. kvartal 2022.

 I øvrigt henvises vil Vandværkets takstblad der fremgår på Værkets hjemmeside

                                               www.uflborgvandvaerk.dk

 Nyt takstblad for forbrugsåret 2023 vil fremgå på denne side den 20. dec. 2022

 

 Venlig hilsen

 Ulfborg Vandværk

 Bestyrelsen

 

 

 SPØRGSMÅL RETTES TIL DRIFTLEDER JOHN KAMP 40485253