Vandværker skal teste for flere pesticidrester i drikkevandet.

Efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet over grænseværdien blandt andet omkring Odense ,  skal vandværkerne fremover teste stoffet , der stammer fra et ukrudtsmiddel brugt fra roer , løg og rødbeder fra 1960`erne og til 1996.

Ulfborg vandværk vil fremadrettet teste for denne pesticid iflg. opfording fra miljøministeriet.

 

 

SPØRGSMÅL RETTES TIL DRIFTLEDER JOHN KAMP 40571560