Vandværker skal teste for flere pesticidrester i drikkevandet.

Efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet over grænseværdien blandt andet omkring Odense ,  skal vandværkerne fremover teste stoffet , der stammer fra et ukrudtsmiddel brugt fra roer , løg og rødbeder fra 1960`erne og til 1996.

Ulfborg vandværk vil fremadrettet teste for denne pesticid iflg. opfording fra miljøministeriet.

 

 Der vil blive fjernaflæst vandmålere omkring årsskiftet.

Det foregår ved, vi kører rundt i forsyningsområdet og skal på en afstand af ca.100m fra måleren , så nogle gange skal vi meget tæt på for at kunne aflæse vandmåleren.

 

SPØRGSMÅL RETTES TIL DRIFTLEDER JOHN KAMP 40571560