Ulfborg Vandværk

Information til forbrugerne og vandets kvalitet 2019

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Ulfborg Vandværk 2019

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående informationer omfatter § 29, stk. 1. nr. 6 og nr. 7

Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

                  Gruppe A     Gruppe B  Andet
Hos forbrugerne     5     2 0
På vandværk     0     1 0
Fra boringer     0     4 1
Fra ledningsnet     0     0 0
Driftskontrol           0 0

Analyseresultater 2019

Parameter    

Seneste

resultat

   

Laveste

resultat

   

Højeste

resultat

    Enhed     Kvalitetskrav     Sted
Kemiske:                                                 
Hårdhed     6,4      6,4   6,4        dH 
pH     7,9     7,7     8,1             7 - 8,5     F
Nitrat     0,53     0,53     0,53     mg/l     <50     V
Jern     <0,01     <0,01     0,033     mg/l     <0,2     F+V
Mangan     0,00023     0,00023     <0,002     mg/l     <0,05     F+V
Nikkel     0,23     0,23     2,2     mg/l     <20     F+L
Flourid     0,04     0,04     0,04     mg/l     <1,5     V
                                                          
Mikrobiologiske:                                                             
Coliforme bakterier     <1     <1      <1     antal/100 ml     <1     F+V
E.coli     <1     <1     <1     antal/100 ml     <1     F+V
Kimtal 22 gr. C     <1     <1     1     antal/ml     <200     F+V
                      

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter   
Prøvedato   
Målt værdi    
Græseværdi   
Enhed  
Prøvested