Ulfborg Vandværk

Information til forbrugerne og vandets kvalitet 2018

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Ulfborg Vandværk 2018

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017. Nedenstående informationer omfatter § 29, stk. 1. nr. 6 og nr. 7

Der er i 2018 udtaget følgende prøver:

                  Ordinære     Opfølgning  Andet
Hos forbrugerne     4     0 0
På vandværk     1     0 0
Fra boringer     0     0 0
Fra ledningsnet     0     0 0
Driftskontrol                   3

Analyseresultater 2018

Parameter    

Seneste

resultat

   

Laveste

resultat

   

Højeste

resultat

    Enhed     Kvalitetskrav     Sted
Kemiske:                                                 
Hårdhed                 dH             V
pH     7,7     6,2     8,03             7 - 8,5     F
Nitrat     0,44     0,44     0,44     mg/l     <50     V
Jern     0,011     0,01     7,5     mg/l     <0,2     F+V
Mangan     <0,002     <0,002     0,35     mg/l     <0,02     F+V
Nikkel     0,33     0,14     0,33     mg/l     <20     F+L
Flourid     0,051     0,051     0,051     mg/l     <1,5     V
                                                          
Mikrobiologiske:                                                             
Coliforme bakterier     <1     <1      <1     antal/100 ml     <1     F+V
E.coli     <1     <1     <1     antal/100 ml     <1     F+V
Kimtal 22 gr. C     <1     <1     3     antal/ml     <200     F+V
Kimtal 36 gr. C     <1     <1     <1     antal/ml     <20      F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugerens taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet