Ulfborg Vandværk

Information til forbrugerne og vandets kvalitet 2017

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Ulfborg Vandværk 2017

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017. Nedenstående informationer omfatter § 29, stk. 1. nr. 6 og nr. 7

Der er i 2017 udtaget følgende prøver:

                  Ordinære     Opfølgning     Andet
Hos forbrugerne     4     0     0
På vandværk     5     0     0
Fra boringer     2     0     0
Fra ledningsnet     0     0     0
                     

Analyseresultater 2017

Parameter    

Seneste

resultat

   

Laveste

resultat

   

Højeste

resultat

    Enhed     Kvalitetskrav     Sted
Kemiske:                                                 
Hårdhed     6,5     6,5     6,5     dH             V
pH     8,00     7,85     8,02             7 - 8,5     F
Nitrat     0,40     0,40     0,44     mg/l     <50     V
Jern     0,02     0,01     0,07     mg/l     <0,2     F+V
Mangan     <0,002     <0,002     <0,002     mg/l     <0,02     F+V
Nikkel     1,8     1,8     1,8     mg/l     <20     F+L
Flourid     0,032     0,032     <0,05     mg/l     <1,5     V
                                                             
Mikrobiologiske:                                                             
Coliforme bakterier     <1     <1      <1     antal/100 ml     <1     F+V
E.coli     <1     <1     <1     antal/100 ml     <1     F+V
Kimtal 22 gr. C     <1     <1     1     antal/ml     <200     F+V
Kimtal 36 gr. C     <1     <1     <1     antal/ml     <20      F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugerens taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet