Ulfborg Vandværk

Information til forbrugerne og vandets kvalitet 2016

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Force Tech foretaget udtræk af data for Ulfborg Vandværk 2016

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016. Nedenstående omfatter § 29, stk. 1 nr. 6

Der er i 2016 udtaget følgende prøver:

                  Ordinære     Opfølgning     Andet
Hos forbrugerne     3     0     0
På vandværk     3     0     1
Fra boringer     2     0     0
Fra ledningsnet     0     0     0
Driftskontrol                       2

Analyseresultater 2016

Parameter    

Seneste

resultat

   

Laveste

resultat

   

Højeste

resultat

    Enhed     Kvalitetskrav     Sted
Kemiske:                                                 
Hårdhed     6,6     6,6     6,6     dH             V
pH     7,99     7,99     8,11             7 - 8,5     F
Nitrat     0,44     <0,4     0,44     mg/l     <50     V
Jern     0,02     0,02     0,03     mg/l     <0,2     F+V
Mangan     <0,002     <0,002     <0,002     mg/l     <0,02     F+V
Nikkel                 myg/l     <20     F+L
Flourid     <0,05     <0,05     <0,08     mg/l     <1,5     V
                                                             
Mikrobiologiske:                                                             
Coliforme bakterier     1     <1      1     antal/100 ml     <1     F+V
E.coli     <1     <1     <1     antal/100 ml     <1     F+V
Kimtal 22 gr. C     <1     <1     1     antal/ml     <200     F+V
Kimtal 36 gr. C     <1     <1     <1     antal/ml     <20      F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugerens taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet