Ulfborg Vandværk

Information til forbrugerne og vandets kvalitet 2014

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Force Tech foretaget udtræk af data for Ulfborg Vandværk 2014

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011. Nedenstående omfatter § 28, stk. 1 nr. 6

Der er i 2014 udtaget følgende prøver:

                  Ordinære     Opfølgning     Andet
Hos forbrugerne     3     0     0
På vandværk     6     0     2
Fra boringer     3     0     0
Fra ledningsnet     0     0     0
Driftskontrol                       0

Analyseresultater 2014

Parameter    

Seneste

resultat

   

Laveste

resultat

   

Højeste

resultat

    Enhed     Kvalitetskrav     Sted
Kemiske:                                                 
Hårdhed     6,6     6,6     6,6     dH             V
pH     8,11     8,04     8,11             7 - 8,5     F
Nitrat     <0,4     <0,4     <0,4     mg/l     <50     V
Jern     0,01     0,01     0,24     mg/l     <0,2     F+V
Mangan     <0,005     <0,005     <0,005     mg/l     <0,02     F+V
Nikkel     0,86       0,86        0,86     myg/l     <20     F+L
Flourid     <0,1     <0,1     <0,1     mg/l     <1,5     V
                                                             
Mikrobiologiske:                                                             
Coliforme bakterier     <1     <1      <1     antal/100 ml     <1     F+V
E.coli     <1     <1     <1     antal/100 ml     <1     F+V
Kimtal 22 gr. C     <1     <1     5     antal/ml     <200     F+V
Kimtal 36 gr. C     <1     <1     <1     antal/ml     <20      F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugerens taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet