Ulfborg Vandværk

Information til forbrugerne og vandets kvalitet 2013

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har LabVest I/S foretaget udtræk af data for Ulfborg Vandværk 2013

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011. Nedenstående omfatter § 28, stk. 1 nr. 6

Der er i 2013 udtaget følgende prøver:

                  Ordinære     Opfølgning     Andet
Hos forbrugerne     3     0     0
På vandværk     4     0     2
Fra boringer     2     0     0
Fra ledningsnet     0     0     0
Driftskontrol                       0

Analyseresultater 2013

Parameter    

Seneste

resultat

   

Laveste

resultat

   

Højeste

resultat

    Enhed     Kvalitetskrav     Sted
Kemiske:                                                 
Hårdhed     6,7     6,7     6,7     dH             V
pH     8,23     7,96     8,23             7 - 8,5     F
Nitrat     0,44     0,40     0,44     mg/l     <50     V
Jern     0,03     0,02     0,04     mg/l     <0,2     F+V
Mangan     <0,005     <0,005     <0,005     mg/l     <0,02     F+V
Nikkel                                myg/l     <20     F+L
Flourid     <0,1     <0,1     <0,1     mg/l     <1,5     V
                                                             
Mikrobiologiske:                                                             
Coliforme bakterier     <1     <1      <1     antal/100 ml     <1     F+V
E.coli     <1     <1     <1     antal/100 ml     <1     F+V
Kimtal 22 gr. C     <1     <1     1     antal/ml     <200     F+V
Kimtal 36 gr. C     <1     <1     <1     antal/ml     <20      F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugerens taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet